O NÁS

Jsme Mladí ochránci přírody MOP Tuláci - my, Tuláci Karlín se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Tuláci Malešice se sídlem v Praze 10 - Malešicích a Poutníci z Vršovic  se sídlem v Praze 10 - Vršovicích. Každý kolektiv se zabývá celoroční činností s dětmi, má vlastní program, ale během roku se koná několik společných akcí - jarní tábor, stavění letního tábora, akce pro dospělé. Oddíly vyvíjejí svou činnost již řadu let. Od února 2002 do dubna 2012 jsme byli pod organizaci ČSOP (Český svaz ochránců přírody). V dubnu 2012 došlo k převodu ZO ČSOP Tuláci na MOP Tuláci.

O NAŠEM ODDÍLU

Oddíl jménem Tuláci byl založen dne 18. října roku 1989 Janou Klimentovou, a to poté, co otěhotněla (narození dcery Lucky) a musela předat malešický oddíl, který do té doby vedla, Michalu Vitoušovi. Vznikli jsme jako Jiskřičky patřící pod 116. PS (Pionýrská skupina), ještě dřív však oddíl patřil pod 92. PS Otakara Jaroše, jehož prvními členkami byly Zipp (Věra Zajíčková) a Kosťa (Kateřina Šindlerová). Nábor do oddílu jsme dělali na ZŠ Pernerova.

Na doporučení Michala k nám v květnu roku 1991 přišel Vašek Maňas a tehdy to vlastně všechno "začalo". Bylo mu pouhých 18 let, když se stal hlavním vedoucím, a to poté, co Jana podruhé otěhotněla (narození syna Ondry) a předala mu vedení oddílu.

Čekala nás první schůzka s našim novým vedoucím a všichni jsme byli zvědaví, co pro nás připraví. Musíme říct, že mile překvapil - tu básničku, pro kterou jsme sběhali celý Vítkov, si pamatujeme doteď. Zněla: "Každý Tulák bystrá hlava, máme zprávu, hurá, sláva". Teď (2015) je Vaškovi 42 let a je našim hlavním vedoucím dodnes.

Máte připomínku nebo dotaz?

Datum
Vložil
Titulek

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is an essential part of a male's reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The prostate is located just while watching rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, in most cases very uncomfortable and inconvenient to the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also known as prostatitis, is among the most common prostate-related problem in men younger than 55 yrs . old. Infections with the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of most varieties of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect inside gland and also the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be due to trauma on the urinary tract or by infections from other areas of the body. A patient may feel testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal with the prostate defect followed by the use antibiotics and NSAIDs to treat the redness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not yet to establish what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and heavy lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some from the actions you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for our health and wellbeing and will also also keep your urinary track clean.

2. Some studies claim that a number of ejaculations a week will prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak moderately. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef weekly will heighten the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most crucial measure to adopt to be sure a proper prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should choose prostate examination at least 12 months.

Datum
Vložil
Titulek

upřesnění historie oddílu

Jenom něco málo k té historii vašeho, karlínského oddílu Tuláků. Když jsem po narození Lucky nastoupila opět do zaměstnání, bylo to právě na metodické oddělení DDM hl.m. Prahy. Zde již fungoval pod hlavičkou 92. PS Otakara Jaroše oddíl Sasanky, který vedla Květa Šlahůnková. Do oddílu chodila Zipp, Kosťa a řada dalších děvčat, protože měly zaměření zdravotnícké zaměření. Já jsem zde v říjnu roku 1989 založila druhý oddíl, Tuláky, protože se mi jednak po těch malešických stýskalo (ale již tam byl jiný vedoucí) a rovněž jsem je chtěla vést ve stejném duchu. Nábor jsem dělala na ZŠ Pernerově. To už se do našeho oddílu přihlásily i Zipp a Kosťa, které, ač ještě děti, fungovaly jako skvělé instruktorky. Pár měsíců jsem vedla oddíl jako dospělák sama, potom se k nám jako vedoucí na krátký čas přidala Petra Jelínková. Po Petřině odchodu se na doporučení Míši Vitouše objevil Vašek. Kluk v té době se ztřeštěnými nápady, miláček děvčat a člověk, na kterého jsem se mohla v oddíle spolehnout.

Datum
Vložil
Titulek

Re: upřesnění historie oddílu

Kdy zanikla 92.PS? Musela jsem v roce 1988 odejít z důvodu neshody s vedením DPM a tím zanikl i můj oddíl, který jsem na této PS vedla. Vedla jsem i 92.PS. Táborové vybavení (podsady) zůstaly prý v Bohdíkově na tábořišti, oddílový "majetek" zůstal ve skříni (sekyry, kotlíky, kronika). Děti se rozešly jinam. Ze Sasanek jsem nedávno potkala J. Cilcovou, dělala i instruktorku. Pozn.: a Květa se píše s čárkou nad ú.

Datum
Vložil
Titulek

pochvala

Máte hezké stránky :)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode