O NÁS

Jsme Mladí ochránci přírody MOP Tuláci - my, Tuláci Karlín se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Tuláci Malešice se sídlem v Praze 10 - Malešicích a Poutníci z Vršovic  se sídlem v Praze 10 - Vršovicích. Každý kolektiv se zabývá celoroční činností s dětmi, má vlastní program, ale během roku se koná několik společných akcí - jarní tábor, stavění letního tábora, akce pro dospělé. Oddíly vyvíjejí svou činnost již řadu let. Od února 2002 do dubna 2012 jsme byli pod organizaci ČSOP (Český svaz ochránců přírody). V dubnu 2012 došlo k převodu ZO ČSOP Tuláci na MOP Tuláci.

O NAŠEM ODDÍLU

Oddíl jménem Tuláci byl založen dne 18. října roku 1989 Janou Klimentovou, a to poté, co otěhotněla (narození dcery Lucky) a musela předat malešický oddíl, který do té doby vedla, Michalu Vitoušovi. Vznikli jsme jako Jiskřičky patřící pod 116. PS (Pionýrská skupina), ještě dřív však oddíl patřil pod 92. PS Otakara Jaroše, jehož prvními členkami byly Zipp (Věra Zajíčková) a Kosťa (Kateřina Šindlerová). Nábor do oddílu jsme dělali na ZŠ Pernerova.

Na doporučení Michala k nám v květnu roku 1991 přišel Vašek Maňas a tehdy to vlastně všechno "začalo". Bylo mu pouhých 18 let, když se stal hlavním vedoucím, a to poté, co Jana podruhé otěhotněla (narození syna Ondry) a předala mu vedení oddílu.

Čekala nás první schůzka s našim novým vedoucím a všichni jsme byli zvědaví, co pro nás připraví. Musíme říct, že mile překvapil - tu básničku, pro kterou jsme sběhali celý Vítkov, si pamatujeme doteď. Zněla: "Každý Tulák bystrá hlava, máme zprávu, hurá, sláva". Teď (2015) je Vaškovi 42 let a je našim hlavním vedoucím dodnes.

Máte připomínku nebo dotaz?

Datum
Vložil
Titulek

upřesnění historie oddílu

Jenom něco málo k té historii vašeho, karlínského oddílu Tuláků. Když jsem po narození Lucky nastoupila opět do zaměstnání, bylo to právě na metodické oddělení DDM hl.m. Prahy. Zde již fungoval pod hlavičkou 92. PS Otakara Jaroše oddíl Sasanky, který vedla Květa Šlahůnková. Do oddílu chodila Zipp, Kosťa a řada dalších děvčat, protože měly zaměření zdravotnícké zaměření. Já jsem zde v říjnu roku 1989 založila druhý oddíl, Tuláky, protože se mi jednak po těch malešických stýskalo (ale již tam byl jiný vedoucí) a rovněž jsem je chtěla vést ve stejném duchu. Nábor jsem dělala na ZŠ Pernerově. To už se do našeho oddílu přihlásily i Zipp a Kosťa, které, ač ještě děti, fungovaly jako skvělé instruktorky. Pár měsíců jsem vedla oddíl jako dospělák sama, potom se k nám jako vedoucí na krátký čas přidala Petra Jelínková. Po Petřině odchodu se na doporučení Míši Vitouše objevil Vašek. Kluk v té době se ztřeštěnými nápady, miláček děvčat a člověk, na kterého jsem se mohla v oddíle spolehnout.

Datum
Vložil
Titulek

Re: upřesnění historie oddílu

Kdy zanikla 92.PS? Musela jsem v roce 1988 odejít z důvodu neshody s vedením DPM a tím zanikl i můj oddíl, který jsem na této PS vedla. Vedla jsem i 92.PS. Táborové vybavení (podsady) zůstaly prý v Bohdíkově na tábořišti, oddílový "majetek" zůstal ve skříni (sekyry, kotlíky, kronika). Děti se rozešly jinam. Ze Sasanek jsem nedávno potkala J. Cilcovou, dělala i instruktorku. Pozn.: a Květa se píše s čárkou nad ú.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: upřesnění historie oddílu

Kdy zanikla 92. PS to nevím, ale pravděpodobně se zánikem oddílu Sasanky, tzn. někdy roce 1990. Tuláci do této PS nepatřili. V Bohdíkově jsme nikdy s Tuláky nebyli, jen se mi o něm Květa Šlahúnková jednou zmínila.

Datum
Vložil
Titulek

pochvala

Máte hezké stránky :)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode